Cloudflare eller inte

Cloudflare

Att Cloudflare numera är något utav en standard för att balansera trafiken till diverse hemsidor och tjänster är knappast någon hemlighet. Vi har gång på gång sett de drastiska effekterna av att Cloudflares nätverk kraschar, då det har resulterat i att närmare hälften av alla nättjänster har slutat att fungera. Och även om fördelarna med Cloudflare är enorma så har många blivit skeptiska gällande huruvida det är en smart idé att göra internet så pass beroende av enstaka aktör.

Numera används Cloudflare av såväl privatpersoner som storföretag och myndigheter. Det fungerar som både en barriär med oönskad trafik och ett sätt att säkerställa pålitlig drift. Många har märkt att Cloudflare räddat dem från att såväl överbelastas som att tappa kontrollen.

Men när väl Cloudflare får problem så får även samtidigt hela internet problem. Och har man valt att förlita sig på deras tjänst så kommer ens lilla verksamhet att drabbas lika hårt som de stora verksamheterna. Så även om man tar rygg på fördelarna med storskalighet så drabbas man även av dess negativa sida.

I nuläget finns det inte så många alternativ till Cloudflare. Men i takt med att problem uppmärksammas så har fler kritiska röster börjat diskutera huruvida denna sorts centralisering verkligen är en bra idé för Internet som i grund och botten var tänkt att vara decentraliserat. Så fundera noggrant över huruvida det verkligen är en bra idé att förlita sig på DNS-tjänster som är så pass välanvända att de riskerar att sänka hela nätet.