Så får du ett mer energisnålt hushåll

Med alla nymodigheter och teknik som vi använder oss av idag och som har blivit en viktig punkt i mångas liv, kommer den ökade användningen av energi också att bidra till en ökad miljöpåverkan. Tekniken har en sådan central punkt i våra liv och att avveckla tekniken är därför inget alternativ.

Allting i vårt samhälle är uppbyggt på teknik, webbtjänster och program och utan dessa skulle allting som vi har byggt upp falla isär. Vi har helt enkelt blivit alldeles för bekväma och tekniken är någonting som vi bara måste acceptera kommer stanna och utvecklas.

Gör gröna val

Men lika viktigt är det också att vi faktiskt gör smarta och gröna val när det kommer till teknik, val av program och hushållsapparater. Till exempel kan du välja en batteridriven lövblås istället för en bensindriven lövblås, då detta ger en mindre miljöpåverkan. Men detsamma gäller också allting som du inhandlar.

För att minska din energiförbrukning, är det viktigt att du väljer produkter som har en bättre energiklass, datorer som drar mindre energi och som laddas snabbt. Det finns alltid någonting som du kan göra för att minska ditt avtryck och leva mer grönt.

Byt till grön energi

En annan nödvändig punkt för att kunna få ett mer energisnålt och grönt hushåll är att se över vilket energibolag som du har i hemmet. Vilken energikälla kommer din elektricitet från och finns det något bättre val som du kan göra? Till exempel välja ett energibolag som tar all energi från vind-, sol- eller vattenkraft?