SEO och e-handel

Office IT

Många har av egen erfarenhet fått uppleva att e-handeln på kort tid kommit att bli avsevärt mycket mer konkurrensutsatt än tidigare. Och vad handlar egentligen detta om? Det enkla svaret är att uppstartskostnaderna för e-handel har varit så låga att många valt att lansera webbutiker för att konkurrera med befintliga verksamheter. Detta har gjort många etablerade e-handlare osäkra gällande huruvida det överhuvudtaget finns någon framtid i marknaden. Detta är en obefogad oro, då det helt klart finns en framtid. Men något som inte går att undvika är att det numera krävs mer för att sticka ut ur mängden. SEO blir i detta hänseende en hjälp på vägen.

Vad SEO innebär är att man utformar sin webbsida på sådant sätt att de som söker via sökmotorer kommer att hamna på ens egen sida istället för hos konkurrenterna. För e-handlare brukar det betyda att på ett systematiskt sätt utvärdera såväl ens målgrupp som ens hemsida.

Med målgrupp menas de personer som kan tänkas vara intresserad av det som man har att erbjuda. Genom att känna sin målgrupp är det enklare att såväl anpassa sitt utbud som utformningen av e-handelshemsidan utifrån gruppens behov, önskemål och förväntningar. Om man inte redan är på det klara med vilken målgrupp man har så bör man spendera lite extra tid på att ta reda på vilken den faktiskt är.

Genom att utforma innehållet på hemsidan utifrån målgruppen så fångar man automatiskt upp de personer som är intresserade av det man har att erbjuda. På sikt innebär det att man hela tiden får nya kunder, och att man inte behöver oroa sig för onödiga och skenande reklamutgifter.