Webbhosting för alla

webbhotell

Webbhosting har återigen blivit en fråga. Detta beror på att det dykt upp en diskussion gällande huruvida man gör ha statiska eller genererade hemsidor. Skillnaden mellan dessa två handlar i grund och botten om huruvida men använder ett skriptspråk för att framställa innehållet varje gång någon väljer att besöka sidan, eller om man har en sida som inte behöver ändras eller justeras varje gång någon besöker den.

Det har blivit en fråga för att många har insett att statiska hemsidor kräver färre resurser och är billigare att underhålla. Men detta sker på bekostnad av den interaktivitet som uppstår när det kommer till genererade hemsidor. Och balansgången har för många visat vara svår att nå. Under många år har WordPress, Squarespace, Wix, Joomla och liknande publiceringsplattformar varit standard. Anledning är att man med hjälp av dessa kan skapa hemsidor utan några som helst förkunskaper gällande hemsideprogrammering eller design.

Men det dessa plattformar ger i enkelhet tar de i kostnader och resurser. För det är mycket mer krävande att ha en WordPress-hemsida än att ha en statiskt genererad hemsida. Å andra sidan är det svårare att framställa en statisk hemsida då det kräver en del kunskaper.

Vad vi därför ser är på många sätt ett skifte och ett pågående ställningstagande. Även om publiceringsplattformar har sina fördelar så blir det ständigt mer uppenbart att de även har nackdelar. Det har fått väldigt många att omvärdera huruvida de egentligen är det bästa valet. Om dessa plattformar kommer vara standard även i framtiden är därför oklart.