Layout på en e-handel

e-shop

E-handeln hör numera till en av världens snabbast växande branscher. Detta gäller inte minst i Sverige där dess tillväxttakt har överstiget i princip alla andra branscher tagna tillsammans, med möjligt undantag för byggbranschen. Men denna unika tillväxt har gjort det svårt att sticka ut ur mängden. Därför har vi funderat lite på vad som krävs för att uppnå en tilltalande layout på sin e-handel.

Layout är ett väldigt brett begrepp och har kommit att omfatta allt ifrån en hemsidas utseende till dess funktionalitet. På sätt och vis ser vi även en återgång till traditionell design, och det är uppenbart att många har låtit sig inspireras av svartvita posters. Men vad kan man göra för att ens sida inte ska se ut som alla andra?

Vi har haft stor framgång med att återgå till de stilgrepp som präglat tryckta medier. Det har varit ett enkelt sätt att uppnå riktigt tidlös design, och samtidigt se till att ens e-handelsbutik inte är andra sig lik. Hur det hela sker i praktiken kan variera stort. Men vi vet att många väljer att tona ned färgerna, och låta sidan påminna mer om en klassisk tidning än om en sedvanlig hemsida.

Egentligen så finns det inga särskilda knep som alltid kommer att fungera. Och på det stora hela är det förmodligen mest viktigt att sticka ut, snarare än att sticka ut på ett visst sätt. Vår rekommendation är därför att helt enkelt göra vad man kan för att säkerställa att man har en e-handel som på ett visuellt plan inte påminner om andra i alltför stor utsträckning.